Wie kun je herdenken?

Alle 104.000 personen die als joden in Nederland zijn vervolgd en de Holocaust niet overleefden staan op Namen en Nummers NL. Alle gegevens zijn afkomstig van het Joods Monument.

Hier vind je de namen van slachtoffers die nog niet binnen Namen en Nummers NL zijn herdacht. Je kunt gebruikmaken van verschillende zoektermen: plek, naam, adres, datum of leeftijd, afhankelijk van wat voor jou betekenis heeft.

Wanneer je een naam gekozen hebt, verschuift deze naam naar de lijst ‘Wordt herdacht’. Daar vind je alle personen waar ‘herdenkers’ nog mee bezig zijn. Zoek je een specifieke naam, maar tref je die niet aan in de lijst? Mail dan naar contact@namenennummers.nl. Wij zorgen dat je die persoon toch kunt herdenken.

Er zijn nog steeds 170 namen uit de Oosterparkbuurt die geen naambordje hebben. Wil je één van hen herdenken? Neem dan contact op via contact@namenennummers.nl. Dan sturen we je een naam. Het zou mooi zijn als deze 170 mensen dit jaar worden herdacht. 

Filter lijst