< Lokale 4 meiherdenkingen

Kraaipanstraat, Amsterdam Oost

Programma

Dinsdag 4 mei
Ochtend vanaf 11.00: individuele wandeling langs de adressen waarvoor bordjes zijn gemaakt. In de krat bij Kraaipanstraat 29 vind je een lijst met adressen uit de buurt waarvoor naambordjes zijn gemaakt.
17:00 uur Korte herdenking op het pleintje ter hoogte van Kraaipanstraat nr. 29. Besloten evenement, open voor deelnemers van Namen en Nummers NL en andere bewoners uit de Kraaipanbuurt

Geschiedenis van de straat

In 1903 tekende Berlage het stratenplan van de Kraaipanstraat als onderdeel van de Transvaalbuurt. Het werd de eerste geplande arbeidersbuurt van Amsterdam, en een proeftuin voor de sociale woningbouw. De Transvaalbuurt ligt ingeklemd tussen de Ringvaart en de spoordijk. Deze ligging maakte met name de Kraaipanstraat – met ook nog een makkelijk af te sluiten poort – zeer geschikt voor de Duitse overheerser om Joodse inwoners te isoleren en vervolgens weg te voeren. Alleen al vanuit de Kraaipanstraat zijn in de jaren ’40-’45 ruim 150 Joden weggevoerd en nooit meer teruggekeerd.

Het buurtinitiatief

In 2020 startten we in de Kraaipanstraat met een eigen invulling van het Namen&Nummers-ritueel, ontworpen door Ida van der Lee. Ook dit jaar willen we daar op onze manier vorm aan geven.

Woon je in de straat? 

Bewoners uit de Kraaipanstraat en omliggende straten nodigen we van harte uit om hier aan deel te nemen. 

Petra Griffioen en Eveline Alders.